טפסים ומידע

 
 
 
 

  מאת: הרב אב"י זכריש

בשעה שעלה משה רבנו עליו השלום למרום לקבל את התורה מאת הבורא, טענו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא 'התורה – אוצר הגנוז ושמור אצלך תשע מאות ארבעים ושבע דורות לפני בריאת העולם, ואתה חפץ לתת אותו לבשר ודם?' והקדוש ברוך הוא גלגל את השאלה לפתחו של משה רבנו ואמר לו; 'תשיב למלאכים תשובה לטענתם'.

פתח משה רבנו ואמר לפני הקדוש ברוך הוא; 'רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה? 'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'. ואז, פונה משה רבנו אל המלאכים ומטיח בפניהם; למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? ממשיך משה רבנו וסונט בהם; עוד כתוב בתורה 'לא יהיה לך אלהים אחרים', וכי אתם חיים בין אומות עובדי אלילים? וכך מונה משה רבנו הלאה; 'זכור את יום השבת לקדשו', וכי אתם עושים מלאכה שאתם צריכין לשבות? ועוד דוגמאות רבות שמפרט משה רבנו בכתב ההגנה לטענה מדוע התורה ניתנת לעם ישראל.

כתב ההגנה התקבל בהסכמת כל הצדדים.

ישנם שלושה סוגי הרכבות ושילובים;

א.            הרכבת שני חומרים היוצרים צורה חדשה ומוגמרת.

ב.            הרכבה זמנית של שני דברים שאין ביניהם חיבור ממשי – רוכב וסוס, זוהי הרכבה זמנית.

ג.             הרכבת שני כוחות היוצרים כוח שלישי שאינו דומה לאף אחד משני הכוחות ממנו הוא נוצר. לדוגמא, מדת הרחמנות במינון הדרוש (לדוגמא, לא לרחם על אכזרים) בשילוב מדת האכזריות במינון הדרוש (לדוגמא, להרוג אדם המסית ומדיח יהודים לעבוד עבודה זרה) יוצרת אדם המכיל כוח שלישי, אדם שאינו אכזרי ואינו רחמן, רק מיזוג של המדות.

שילוב כוחות מנוגדים יכול להתבצע אך ורק על ידי אדם המורגל ומתמצא בשימוש בכוחות הללו. אדם שלא יודע אכזריות מה היא, לא יוכל להשתמש בה בשעת הצורך (כבדוגמא שהבאנו), כי הוא לא יודע מה היא מדת האכזריות. וכך בשאר המדות. רק אדם בעל רקע פעיל בחייו האנושיים, אדם שצבר ניסיון חיים, יוכל לאחד בין קצוות וליצור אישיות עצמית הממזגת בתוכה את כל קצוות המדות – דמות ייחודית.


תורתנו הקדושה ניתנה לנו – בני האדם דווקא, דווקא משום היותנו בני אדם בעלי גוף המנהלים אורח חיים גשמי, דווקא כבני אדם החיים ביום-יום בין שכנינו, דווקא כבני אדם העמלים לפרנסתנו ששה ימים בשבוע, דווקא כבני אדם שהיו שקועים בעולם החומריות המצרי-תאוותני. כל אלו הם הסיבות שבגללם דווקא לנו מגיע לקבל את התורה. משום שדווקא אנחנו שמכירים את כל קצוות המדות, אנחנו שמורגלים להכיר את כל צדדי המטבע, נוכל לשלב בין הקצוות וליצור דמות של יהודי עובד השם ומקיים מצוותיו על ידי שימוש בשני צדדי המטבע גם יחד.

המלאכים, שאינם מכירים התנהלות יומיומית על פני הגלובוס מה היא, התמודדות בין בני אדם, בין דעות שונות, בין תרבויות שונות מה היא, אין מה לתת להם את התורה!

זו הייתה תשובת משה רבנו למלאכים על שאלתם, מדוע  התורה ניתנת דווקא לבני האדם?!

ועל תשובה זו הסכימו כל מלאכי עליון, אפילו מלאך המוות ענה בעל כורחו אמן על תשובת משה רבנו.

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר