טפסים ומידע

 
 
 
 

סוד ההתקרבות
דף הבית >> ארכיון פרשת השבוע >> סוד ההתקרבות

   מאת: הרב אב"י זכריש

עם ישראל נודד במדבר, משה רבנו משמש כמנהיג לעם, אחיו אהרן משמש בתפקיד הכהן הגדול במשכן ה'.

קרח, שעינו צרה בתפקידי האחים לבית עמרם, נטפל למשה ולאהרן. אולם לא איש כקרח יוביל מאבק יחיד. קרח מגייס לצדו מאתיים וחמישים מנהיגים - ראשי סנהדרין משבט ראובן, גם הם הצטרפו למאבקו של קרח עד להקטרת אש זרה במשכן ה', כולל מותם הטראגי מאש שהוציא ה' מקודש הקדשים.

מאתיים חמישים איש חשובים, נשיאים ומנהיגי העם. וכי טיפשים היו? הלא אנשים חכמים היו, ולשם מה הביאו על עצמם צרה זו? הרי הם ידעו שמינוי האחים לבית עמרם, לכהונה ולמלכות, הינו ציווי ה', שהרי גם הם שמעו את קול ה' באהל מועד. א"כ מדוע הם התנהגו כטיפשים?

משיב על כך רש"י בקביעה שאינה משתמעת לשתי פנים: לא טיפשים היו! [מדוע?] כיון, שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם.

אמנם עדיין צריכים אנו להבין, מה בכך שמאתיים וחמישים הנשיאים "קבלו" על עצמם למות, האם בכך הם נגאלים מטיפשותם? יתרה מזאת, הלא בכך הם טיפשים עוד יותר גדולים, שיודעים שייענשו על הקטרת אש זרה ובכל זאת הם מקטירים?

כתב על כל הנצי"ב מוולאז'ין בביאורו 'העמק דבר': עלינו להבין, כי מאתיים וחמישים הנשיאים היו גדולי ישראל אמיתיים בכל ישותם ומהותם, גם ביראת ה' יתברך. ודווקא משום היותם אנשים גדולים בעלי מדרגה, בערה בהם אהבת השם יתברך, עד שהם רצו לשמש ככוהנים במשכן ה'.

לא היה זה סתם רצון "לקבל תפקיד", היו כאן תשוקה ורצון אמיתיים לזכות לקרבת אלוקים על ידי העבודה בבית המקדש. אלא, שמרוב אהבתם ותשוקתם להתקרב לה', הם עברו על רצונו ומסרו את נפשם למות.

מאתיים וחמישים ראשי סנהדרין, לא טיפשים היו! הם פעלו מתוך מודעות עצמית גבוהה ובדעה צלולה, הם מסרו את נפשם, עברו על דבר ה', והקטירו קטורת במשכן בשביל לזכות ולהשיג, אפילו פעם אחת, קרבת אלוקים אמיתית.

אמת, שהם זכו למות על ידי אש קדושה שיצאה מבית קדש הקדשים [לא כקרח שנבלע באדמה], והתורה אף מתייחסת אליהם כאל בעלי דרגה וכבוד [עיין לקמן י"ז ג']. אולם עלינו לדעת ולהפנים שלא זו היא הדרך הנכונה. אהבת וקרבת השם אמיתיים אנו יכולים להשיג אך ורק במסגרת קיום תורה ומצוות כפי שציוונו הבורא יתברך.

רעיונות, כתות ומסגרות רבות צצו ופרחו להם לאורך הדורות, מטרתן היה להשיג קרבת אלוקים, אולם הדרכים להשיג אהבה זו לא תמיד עלו בקנה אחד עם מצוות הבורא. פעמים רבות טעו האנשים וחשבו שקרבת אלוקים יכולה להתרחש בד בבד ותוך כדי הפרת מצוות הבורא. על כתות וזרמים אלו ניתן לומר "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת".

כלל הוא בידינו, הדרך היחידה להשיג קרבת אלוקים ואהבת השם, הינה ע"י עיסוק תמידי בתורת ה' וקיום מצוות הבורא ללא שום שינוי מן הדרך המסורה והפסוקה לנו ממעמד הר סיני.


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר