טפסים ומידע

 
 
 
 

פסח
דף הבית >> ארכיון פרשת השבוע >> פסח

מאת: הרב אב"י זכריש

פסח – הדלקת ניצוץ התקווה בלב אחינו

נעמדים מלאכי השרת בשמי מרום ופוצחים

אף הם את פיהם בשירה לעומת כנסת ישראל.

אלא שלפתע פתאום נאלם קול השירה...
אמר רבי שמואל ב"נ אמר ר"י, מאי דכתיב "ולא קרב זה אל זה כל הלילה"? באותה שעה [שעת קריעת ים סוף], בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה. אמר להן הקב"ה; "מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני?!"

[סנהדרין ל"ט ב']

מאתיים ועשר שנים הכבידה יד הברזל של השלטון המצרי על גבם של עם ישראל, כמשא של הַרְרֵי עַד העיקה עליהם השתעבדוּת זו. בשעה שעמדו ישראל על ים סוף, שעה ששקעו לעיניהם סוס פרעה ורכבו וטבעו בים, הוסרה המועקה ותם שלטון הרשע, כצריחה הבוקעת ועולה מלב נדכא, התפרצה לפתע שירת הגאולה מפיותיהם של מאות אלפי בני אדם שנשתחררו מכבלי העבדות, והשמחה כסערה הולכת וגוברת. מולם, נעמדים מלאכי השרת בשמי מרום ופוצחים אף הם את פיהם בשירה לעומת כנסת ישראל.

אלא שלפתע פתאום נאלם קול השירה וששון ההתלהבות נפסק, בתוך כל הרעש האדיר יוצאת בת קול וצווחת "מעשה ידי טובעים בים ואתם פותחים לפני בשירי גאולה? רצונכם לשקוע ולהתמכר לשמחה ללא גבול, לחוג ברוב פאר - איך תוכלו לעשות כדבר הזה שעה שמעשה ידי טובעים בים?"

נאלמה הרנה, והשמחה נשתתקה, דברי אלקים אלה חתכו את גורלו של ישראל. לדורות ולנצח הטביעו את חותמם על מצפונו. מכאן ואילך אין לעם ישראל שמחה שלימה כל זמן שבריותיו של הקב"ה טובעים, גורל העם היהודי קשור בגורלה של כל האנושות. רק כשתבוא גאולה שלמה לאנושות כולה, יגיע גם יום החג לישראל, אבל עד אז לא ניתן לישראל לפצוח בשיר של שמחה "מעשה ידי טובעים בים ואתם רוצים לפתוח בשירי תהילה ושבח?".

כקול קורא מצלצלים באוזנינו הדברים האלה, קול הקורא למצפון האיש הישראלי ומכריז על סבלם ועוניים של בני אדם; "עדים אתם לאלפים אלפים מבריותי הטובעים בים של עוני, מצוקה ודמעה איך תוכלו לשמוח שמחה שלימה"?!

גם כאשר אנו מסבים סביב שולחן הסדר הערוך בפאר והדר בחיק המשפחה, אסור לנו לשכוח את אחינו ואחיותינו הנאנקים וסובלים בצרותיהם, עלינו לדאוג שניצוץ התקווה לחיים מאושרים עוד ימשיך לקנן בהם. אם באמצעות אירוח, אם באמצעות דאגה בכל דרך שהיא, ואם בתפילה בה אנו פותחים את ליל הסדר האישי שלנו; "השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין" – גם אותם שהשנה נאנקים ומשתעבדים תחת עול צרותיהם ומצוקותיהם, לשנה הבאה יהיו בני חורין"!

[מיוסד ע"פ מאמר מהרב יעקב יחיאל ווינברג זצ"ל]Go Back  Print  Send Page
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר