טפסים ומידע

 
 
 
 

  מאת: הרב אב"י זכריש

אדם שמופיעים אצלו נגעי צרעת, צריך ללכת אל הכהן שיראה האם הנגע נחשב לצרעת והוא טמא או לא. כל זמן שהכהן לא יחליט ויאמר בפה מלא על הנגע שהוא צרעת, האדם יישאר טהור. הטומאה תלויה באבחון ובאמירתו של הכהן.

התורה אומרת (ויקרא י"ג י"ד) "וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ בָּשָׂר חַי יִטְמָא" וחכמינו דורשים מפסוק זה 'וביום הראות' - יש יום שהכהן רואה בו נגעים, ויש יום שהכהן מצווה שלא לקבל אנשים לבדיקת נגעים. חכמינו ז"ל אף מפרטים אלו אנשים ובאלו זמנים לא יראה הכהן נגעים – חתן בכל ימי השבע ברכות שלו, וכל יהודי בכל ימי החגים.

אנו למדים כאן לימוד גדול, המצורע – חוטא שהלשין, הוציא דיבה והטיל איבה בין הבריות, כפי שמקובל לחז"ל שעל חטאים אלו נענש אדם בצרעת. יודעים כמעט בבירור שהאיש עומד להיות מוסגר ומבודד עם צרעתו, ובכל זאת חוגגים אתו את שבעת ימי המשתה שלו. הכהן לא יראה את הנגע בימים אלו, על מנת שלא לקלקל לו את השמחה.

כך גם בימי חג, אל לנו להעמיק ולהתבונן בצדדיו האפלים של המצורע, עלינו להבליט דווקא את הצדדים החיוביים וההגונים של האדם ולשמוח עמו.

בתלמוד מובאת דעת איסי בן יהודה שמצוות 'מפני שיבה תקום' נאמרה אף מפני זקן אשמאי. רש"י מבאר מי הוא אותו זקן אשמאי – זקן רשע ועם הארץ. כלומר, למרות שאל רוב חלקי נפשו וצביונו הכללי של אדם זה עלינו להתייחס בתיעוב ובסלידה (ראה דעת בעלי התוספות על אתר שמצווה להכותו ולבזותו), בכל זאת, מצד כבוד – 'מפני שיבה תקום', אסור לנו להתעלם מן הפן החיובי שבו, כמו שאומרים חז"ל שחכמת החיים שצבר הזקן בניסיונו הרי היא מעלה שבגינה צריכים אנו לעמוד אף מפני זקן אשמאי.

עד כדי כך צריכים אנו ללטש את היכולת להכיר ולהבחין במעלות האמיתיות של הזולת, אפילו כאשר הם טיפה בים של מידות מגונות ורעות. בהכרת מעלותיו המועטות של איש רע, עלינו להזכיר לעצמינו שוב ושוב בל נתפתה להעריך ולהעריץ את אישיותו הכושלת. אמנם יש בהכרה זו מעלה גדולה – היכולת להכיר ולהוקיר את המעלות האמיתיות גם כאשר הן 'טובעות' בים של רוע ומידות מגונות.

על אחת כמה וכמה, אנו, החיים במסגרת חברה יהודית, ערכית ומתוקנת, כשברוב המקרים הנקודות הטובות והמעלות התרומיות של הסובבים אותנו עצומות לאין ערוך מן המידות הלא טובות.

עלינו לזכור ולהזכיר לעצמנו תמיד; 'חכם, הוא מי שיודע ומסוגל להתבונן במבט מלוטש המתעלה מעל כעסים ולקלוט את תכונותיו, מידותיו וטבעיו הנפלאים של זולתו'.

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר