טפסים ומידע

 
 
 
 

חנוכה
דף הבית >> ארכיון פרשת השבוע >> חנוכה

מאת: אבי זכריש

חג החנוכה מתייחד משאר חגי ישראל בשיתוף ילדינו במצוות החג ובהנצחת הסמליות שבו.

בשעת קיום מצות הדלקת נרות חנוכה אשר בהם מסומלת נצחיותו של עם ישראל, יתרון האור על החושך ומעלתו של הרוח על החומר, חובה עלינו לאסוף את כל בני הבית כדי שיהיו נוכחים בשעת הדלקת הנרות ויהיו שותפים לחוויה נהדרת זו. יתירה מזו, אף שהמצוה מתקיימת כדין גם בהדלקת מנורה אחת - חנוכיה אחת לכל המשפחה, הרי שמן הראוי לתת אפשרות לכל אחד ואחד מבני הבית להדליק בעצמו נרות חנוכה, ואף לילדים הקטנים. כך אמרו רבותינו בגמרא שבת כ"א ב', תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד. וכך נוהגים במקומות רבים וכמובא בהלכה [שו"ע אורח חיים תרע"א ב' בהגהות הרמ"א] "ויש אומרים שכל אחד מבני הבית ידליק".
חובה עלינו לשתף גם את דור העתיד בהודאה על ניסי החנוכה, לפי שעיקר הנס היה בהצלתו של דור העתיד. נס חנוכה לא התבטא בהצלת העם מהשמדה וכליון גופניים, כי לא זאת הייתה מטרת וכוונת היוונים, כוונתם העיקרית של האויבים הייתה לנתק בין דורות העבר לדורות העתיד, לערטל את הנוער מהמורשת היהודית המסורה לו מדורי דורות, לשנות את החינוך, לגזול מן הדור הצעיר את דמותו המקורית המפוארת, לעקור ממנו את מהותו, את תורתו וכל צביונו המיוחד, לעשותו גוי ככל הגויים, עם ככל העמים ללא חוט השדרה הרוחני המייחד ומבדיל את עם ישראל מכל העמים.
זאת היתה המטרה, לגרום להשמדה רוחנית של עמנו על ידי ניתוק הדור הצעיר ממורשת אבותיו, אם היה הדבר עולה אז בידיהם של שונאי ישראל והיו מכריעים את עמנו במלחמה הרוחנית, כבר לא היה נשאר כיום זכר מכל המשך קיומו של העם הזה, אם חלילה היה נמחק ייעודו וייחודו הרוחני של עמנו, כבר לא היה טעם להמשך קיומו כעם והוא היה נטמע ונבלע בין האומות ולא היה נותר ממנו שריד חס ושלום.
לפיכך חובה עלינו לשתף בהודאה על הנס ובסמלים הנעשים להנצחת זכרו - את דור העתיד שלנו את הנוער אשר בו טמונה תקוותינו לעתידו והמשכיותו העם היהודי.
 
"הוי גולה למקום תורה", לימדונו חז"ל שהדרך היחידה להנחלת ערכי תורה עם דרך ארץ הרי היא דווקא בגלות למקום תורה. כיום, שאנו יושבים באדמת הקודש – ארץ ישראל הקדושה ואין לנו את היכולת לטעום טעמה של גלות למקום תורה, מה נעשה? עדיין ישנו מקום אחד בו אפשר לחוש ניתוק מוחלט משאון העולם הגדול, שקט ורוגע נפשי המאפשרים לנער לקלוט ולהפנים היטב את מורשת העם היהודי – קיום תורה ומצוות, הישיבה!
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר