טפסים ומידע

 
 
 
 

השקעה באהבה

  מאת: הרב אב"י זכריש

רובנו סבורים שהעולם נחלק לשתי קבוצות; הטובים, שעושים רצון הבורא, לאנשים שבקבוצה זו לא נראה שיש אהבה עצמית. הפחות טובים, שדואגים רק לעצמם ליהנות מתענוגות ותאוות העולם. לאנשים שבקבוצה זו נראה שיש 'אהבה עצמית' גבוהה.

אריסטו, מגדולי הפילוסופים שביוון הקדומה, שאל: כשאדם מעניק, משפיע ומסייע לרעהו, מדוע המשפיע נקשר בעבותות אהבה למקבל ממנו, יותר מהאהבה שאוהב המקבל את מי שנתן והעניק לו?

השיב על כך אריסטו, כל אוהב אוהב את הנאהב לפי ערך הסיבה שבגללה הוא אוהב את הנאהב. לפיכך, העני שקיבל סיוע ועזרה מהעשיר, יאהב את העשיר-הנותן לפי ערך הדבר שקיבל ממנו. לעומתו, העשיר 'מקבל' מעלה גדולה – להיות 'נותן/משפיע', מעלה זו הוא קיבל על ידי הנתינה לעני, לפיכך אהבתו לעני תהיה עצומה, שעל ידו הוא זכה לרכוש לעצמו מעלה גדולה שכזו.

אדם הנקשר בעבותות אהבה אל התענוגות שהעולם הנוכחי מציע לו, כמה אהבה יכול הוא לאהוב את עצמיותו המעניקה לו את האפשרות ליהנות מן העולם הזה?! לעומת אדם היודע ערך עולם הבא הוכן לעובדי השם, הלא אהבתו את עצמיותו תהיה גדולה מאוד, כי ה'מתנה' שהוא מקבל מעצמיותו היא מתנה גדולה – חיי נצח.

מכאן שהמסקנה הראשונית שרובנו מסיקים, שלטובים, שעושים רצון הבורא, אין אהבה עצמית. ולפחות טובים, שדואגים רק לעצמם ולהנאתם מתענוגות העולם, נראה שיש 'אהבה עצמית' גבוהה. זו היא מסקנה מוטעית מיסודה והאמת היא הפוכה.

בלעם – גדול נביאי אומות העולם, חכם ופילוסוף, שאיחל לעצמו 'תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו' – להיות עובד ה' באמת כיהודי, מפני שהוא ידע את האמת. מיד לאחר מכן יזם את מעשי התועבה הנוראים של חטא בנות מדין, מעשה שפל ונבזה, שאחרון גויי הארץ נרתע מלהעלותו על דעתו.
בלעם, שכאמור היה חכם גדול שידע את האמת, מדוע הפיל את עצמו ואת אחריתו במעשה נבלה שכזה?


אמנם כפי שהבאנו, בלעם אהב מאוד את תענוגות העולם הזה ותאוותיו, ממילא אהבתו את עצמו הייתה מוגבלת להנאה שהוא הפיק מן העולם הזה. כשבלעם הגיע לרגע האמת הוא נמשך אל המקום בו הוא היה באמת – אהבת עצמו בערך אהבת תענוגות העולם הזה, לפיכך להנאות העולם הבא הוא לא זכה להגיע.

כל אחד מאיתנו, צריך להיות 'איש עסקים' ולהחליט על עצמו היכן הוא מעוניין להשקיע, ולפי פירות ההשקעה הוא יאהב את המשקיע – את עצמו.

למאמר 'קרובה או רחוקה'
לחצ/י כאן

 

                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר