טפסים ומידע

 
 
 
 

חשיבה אנליטית

  מאת: הרב אב"י זכריש

במפקד הלאומי הראשון שערך משה רבנו בעם ישראל, נצטווה על ידי ה' יתברך לפקוד את שבט לוי בנפרד. חכמינו במדרש מציינים שבתחילת ספר במדבר - טרום הציווי על המפקד הלאומי, מזכירה התורה את אהל מועד ויציאת מצרים, כל זאת על מנת ללמדנו שעם ישראל זכו לצאת ממצרים בזכות אהל מועד ועבודת הקרבנות. לעומתם, שבט לוי יצאו ממצרים בזכות עצמם.
מה היא אותה זכות עצמית שעמדה לשבט לוי להוציאם ממצרים?

חומריות לא מסוגלת להכיל את הצורה, ושכל לא מסוגל להכיל את החומר הפיזי. לפיכך, על מנת שהשכל יכיל את הצורה, זקוקים אנו להראות לחומריותנו את החומר הפיזי ועל ידי הבנת החומר משכיל השכל להבין את הצורה. לשם המחשה נביא דוגמא; מאחורי הספרה 10 עומדים שני מובנים; 1) הצורה המורה את המספר עשר, 2) החומר הפיזי – עשרה עצמים נפרדים. כשילד לומד על מספר 10, על מנת ששכלו יכיל ויקלוט את הצורה של המספר, אנו נדאג להציג לעיניו החומריות עשרה עצמים פיזיים, אחרי שהחומריות קולטת את החומר הפיזי של הספרה 10, השכל יוכל להכיל ולקלוט את הצורה של הסיפרה 10 ואת משמעותה בקלות.
בד בבד, תיתכן מציאות בה האדם עושה שימוש נרחב מידי בחלק החומרי-פיזי במטרה להכיל בקרבו את העניין, עד למצב בו החומריות משתלטת באופן גורף על הבנתו, ואפילו ההכרה השכלית עצמה מתכופפת ומשתעבדת להבנה החומרית-פיזית הפשוטה.

חכמינו במסכת מנחות אומרים, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם.
ביאור מימרא זו נעוץ במה שלימדונו חז"ל בכמה מקומות, שתכלית המקדש והקרבנות הינו 'הפשטת החומריות' (כפי שאנו מוצאים בשחיטת הקרבן שהאדם המביאו צריך להכיר בכך ששחיטת הבהמה היא מעין שחיטת חומריותו). ומכיון שתלמידי חכמים העוסקים בתורה, התורה מפשטת וממרקת את חומריותם ומביאה אותם ליכולות שכליות גבוהות בלא צורך להשתעבד ולהתכופף להכרה החומרית-פיזית, הם זוכים ש'מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם'. כיון שאת ההשגות שהיו משיגים במקדש – השתחררות מכבלי ההבנה החומרית-פיזית ויכולת קליטה שכלית גבוהה, הם משיגים על ידי הלימוד והיגיעה בתורת ה'.
זו הייתה זכותם העצמית של שבט לוי. בניגוד לכל שבטי ישראל שהשתעבדו במצרים, והחומריות השתרגה על צווארם, וממילא היו זקוקים לאהל מועד והקרבת הקרבנות על מנת להפשיט מעט מן החומריות ולהשתחרר מכבלי ההבנה החומרית-פיזית הגסה. שבט לוי, שכידוע לא נשתעבדו במצרים ועסקו בתורה כל אותם השנים, זכו על ידי עיסוקם ויגיעתם בתורת ה' להגיע למצב בו ההכרה השכלית התחדדה ולא הייתה משועבדת וכפופה להבנה החומרית-פיזית הפשוטה.

יהי רצון שעל ידי עסקנו ויגיעתנו בתורת ה' בין כותלי הישיבה נזכה להפשיט את חומריותנו, ונשתחרר, ולו במעט, מעול החומריות הפיזית הפשוטה, ונתרומם אל ההכרה השכלית הגבוהה והמרוממת.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר