טפסים ומידע

 
 
 
 
פינת ההלכה:

אם ילד או אדם מבוגר התיישבו על המדרכה, והולך רגל שהלך כדרכו והסתכל ישר לא ראה אותם ופגע בהם - פטור הפוגע מלשלם את הנזק שנגרם מחמתו. כפי שנאמר בגמרא (בבא-קמא כז, ב) שאדם שהניח כד ברשות הרבים ונתקל בו הולך רגל ללא כוונה ושבר אותו - פטור המזיק מלשלם עבורו, כי אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים (כלומר, האנשים רגלים להסתכל ישר ולא לכיוון מטה). עח כן המניח תקלה הוא אשם בנזק שנגרם לו.

מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץ
 עצה קטנה היכולה לסייע למעטים מאיתנו להיות זהירים יותר בכביש היא, אם נשכיל להפנים את המשנה (אבות ב, א): "דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים". אף שבשעת עלטה וחשיכה, כאשר אין רכב מסביבך, הרמזור מראה על אור-אדום, עצור. אמנם השוטר עתה ישן והוא לא יתפוס אותך, אולם "כל מעשיך בספר נכתבים"...

מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץ
 


אם הניח אדם אופניים באמצע הרחוב וראה זאת הולך רגל או הנהג ואף על פי כן פגע בזה בכוונה והזיק להם - חייב לשלם עבור הנזק שגרם (למרות שהמניח לא עשה כדין ושם תקלה ברשות הרבים), מכיוון שיכל ההולך רגל או הנהג לעקוף את התקלה ולהמשיך בדרכו ללא טירחה מרובה ולא עשה כן (תוספות בבא-קמא כח, א). לפיכך, אם נהג רכב לא יכל לסטות או לבלום, אף שהוא ראה את החפץ (כגון אופנים) הוא פטור מלשלם. וכן אף אם התקלה חסמה את הדרך לחלוטין בתנאים מסויימים יפטר הפוגע ברכב החוטף (עביד אייניש דינא לנפשיה). 


מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץ
 אסור להחנות רכב על מדרכה במקום האסור לחנייה, שכן ברור לכל שרכב החונה ברשות הרבים (במקום אסור לחנייה) מפריע להולכי הרגל ומזיק לעוברים ושבים, שכן הם נאלצים לרדת אל הכביש החונה כך עובר על "לפני עיוור לא תתן מכשול". הנה, מלבד הנזק להולכי הרגל ניזקים גם כלי רכב רבים, הנוסעים באותו עורק תנועה, הנאלצים להתמודד עם התנהגות בלתי צפויה של הולכי הרגל, הנאלצים לרדת מן המדרכה ולהלך בכביש. על כן, אסור לאדם להחנות את רכבו על מדרכה במקום בו הדבר מפריע לעוברים ושבים וגורם להם סכנה. 


מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץעמידה ותנועה איטית נכונה בפקק ארוך המזדחל לאיטו, או המתנה והתחשבות בהולכי רגל, מפנימים באדם את מידת הסבלנות. כמו כן, האדם מראה מי הוא באמת, שכן המבחן הערכי האמיתי של האדם הוא (עירובין סה,ב): "בכוסו, בכיסו ובכעסו".


מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץ


אתר בנייה חייב להיות סגור מפני זרים ומסומן בשילוט מה מתרחש במקום, כיוון שמצויים שם תעלות ובורות, ברזלים וקרשים, חביות זפת ועצים ממוסמרים העלולים לפגוע בילדים המשחקים (למרות שאין זה מגרש משחקים, יצר הסקרנות של הילדים מושך אותם למקומות אלו). על כן, ידאגו שהמקום יהיה מגודר, אף אם זה קושי גדול, שכן חייב אדם להרחיק כל דבר שגורם נזק לחברו אפילו אם הוא עושה בתוך שלו (בבא-בתרא כב,ב).


מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץ
סנוור כלי רכב הנוסעים בכיוון הנגדי או עקיפה לא נכונה ולא מתחשבת או שמירת מרחק לא נכונה או אי ריכוז בנהיגה או נהיגה פרועה, כל אלה ועוד עלולים להביא את הנהגים האחראים לידי טעויות או הכשלתם בנהיגה, ובכך הנהג הגורם עובר על (ויקרא יט,יד): "לפני עיוור לא תיתן מכשול". ועלולים לגרום אף לתאונות קטלניות בגין זאת. 
מתוך הספר "ובלכתך בדרך" – הלכה יומית בבטיחות בדרכים, מאת הרב אלחנן פרינץאדם אשר אינו שומר מרחק ופוגע ברכב שלפניו, איננו נחשב לשוגג ואף לא אנוס אם הייתה עצירת פתע, שכן עליו לשמור מרחק. וכן כתב הרידב"ז, שההולך במרוצה וכלי משחית בידו (רכב) ופגע בחברו בלי כוונה והרגו, הריהו כשוגג קרוב למזיד, ואין גלות לעיר מקלט מכפרת כמו לרוצח בשגגה שהרי היה לו להיזהר מאוד וללכת בנחת, כיוון שכלי משחית בידו ויכול לגרום להריגת אדם (לשונות הרמב"ם ב שד) .


 
אסור לאדם לחצות כביש באור אדום מפני שאחרים מסתכלים עליו,

ולפעמים הם ילדים קטנים אשר עלולים להסיק כי ניתן לחצות באור  אדום. כמו כן,

זהו ענייין  של הרגל, שאם יתרגל  לעבור  באור  אדום  כשאין  רכבים,  אזי  יעבור

גם כשיש רכבים. וכן ישנה סכנה ופעמים יש לו דין רודף המסכן אחרים בשעה שעובר

באור אדום וכן יש בזה חילול ה'.

 

 
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר